Book her
Ankomst*
Avreise*
Voksne*
Barn (0 - 11 år)
Ankomst*
Avreise*
Voksne*
Barn (0 - 11 år)

Svanemerket

8. august 2012 blei Nordfjord Hotell svanemerka. Dette er verdas strengaste miljøkrav og dette innber blant anna at Nordfjord Hotell kjeldesorterar alt avfall, og ikkje brukar eingongsemballasje. Samfunnet frametter vil krevje smartare produsentar og klokare forbrukarar. Nordfjord Hotell er heilårsope, har restaurant, kurs/konferanse/selskapsavdeling og SPA med basseng, saunaer, jacuzzi og treningsstudio. Familien Førde Aarskog ved Nordfjord Hotell har satsa på fjordvarme og Svanemerking.

LES MEIR: Om svanemerket
LES MEIR: Kva kjenneteiknar Svanemerket som miljømerke?

Om Nordfjord Hotell

Hotellet har vore i drift sidan 1974 og har stabil drift med mange heilårstilsette som tek imot forretningsreisande, kurs og møtegjestar, weekendgjestar, turistar og gjestar frå heimekommunen. Gjennom dei siste 10-12 åra har hotellet tatt del i kultursatsinga i Eid og har vore ein naturlig møteplass for operakunstnarar og operapublikum. Hotellet sin operapakke er svært attraktiv. Hotellet sin avgrensa overnattingskapasitet blir kompensert med gjestar som kjem innom for eit godt måltid før eller etter konsertar og operaframsyningar i Operahuset Nordfjord. I Nordfjordregionen er det etterkvart godt kjent at her kan ein forvente seg god service og god mat.

Eid Kommune og seinare Eid Fjordvarme AS, var tidleg på banen for å få etablert Fjordvarme for næringsliv og bustadar på Nordfjordeid. Nordfjord Hotell var med på denne satsinga frå første stund. Ved hotellet si siste store utbygging i 2009, med nytt konferansesenter og ny SPA-avdeling, var det aldri snakk om noko anna enn å få installert fjordvarme. SPA-avdelinga og varmebassenget kunne rett og slett aldri ha blitt realisert uten fjordvarme. Vanlig elektrisitet ville ha knust økonomien i anlegget.

Badehuset

Idag er Badehuset med SPA-avdelinga ein suksess for hotellet med stadig fleire gjestar. I Badehuset er det sommar heile året! Når regnet høljar ned og vinden ular er det berre blide fjes å sjå i anlegget. Ord som deilig og fantastisk er daglege.

Ordførar Alfred Bjørlo overleverer beviset til Jenny Førde Aarskog

Hotellet har fulltidstilsett dyktig medisinsk massasjeterapeut. Eit velutstyrt treningsstudio er attraktivt. Heile anlegget har golv-varme og det er oppvarma finsk sauna, infraraud sauna, tyrkisk bad, utandørs jacuzzi, store dusjanlegg og varmebasseng med 34 grader varme. Alt oppvarma med grøn el - fjordvarme.

Eit herleg frisksenter altså! Om du skal førebyggje, rehabilitere, pynte deg eller berre kose deg; Badehuset på Nordfjord Hotell er staden.

Konferanseavdelinga og restauranten er også utstyrt med fjordvarme. Moderne teknologi varmer og kjøler etter gjesten sitt behov.

Satsing på grøn el og miljømerking

Sommaren 2011 kom neste generasjon Aarskog tilbake til Nordfjord for å ta del i drifta. Jenny Førde Aarskog kom frå ulike stillingar i Rica Hotels i Oslo og var svært ivrig for å få hotellet svanemerka.

Svanen, verdas strengaste miljøsertifiseringskrav for hotell, er no i boks og svaneflagget er  heisa ved hotellet. Svanen har eit mål om bærekraftig forbruk.

Svanen fokuserer på mange ulike tema, men mest på vatn, energi og avfall. Hotellet fekk  såleis ein pangstart på vegen mot svanemerking med fjordvarmen. I tillegg var det i Badehuset berre godkjent ledbelysning.

Siste året har det vore brukt store ressursar på å byte ut belysning. Kvar enkelt lyspære har vore i fokus! Likeså er det svært mange dusjar og vaskar på eit hotell. Det går med mykje vatn med eit så høgt belegg som hotellet har. Sparedusjar og ekstrautstyr er no på plass og ivaretar denne delen av miljøsatsinga.

Det siste store temaet i Svanen er avfallshandtering og sortering. Moderne hotell har over år  til dømes blitt overivrige på å ta i bruk eingongspakningar; smørpakkar, syltetøy, nugatti, kaviar og kaffifløyte har vore populære produkt. No er alt dette vekke og det går kjempefint.  Her har ein spart miljøet for mykje plast.

Gjennom kjedesamarbeidet i Scandic Hotels er det sikra at alle hotellet handlar med også er Svanemerka. Dette gjer at varer blir levert i så miljøvennlege materialar som mogleg.

Hotellet har investert i matavfallskvern som kvar dag «et» alt matavfallet og reduserer vekta til 10% av opprinneleg mengde."

Her er det pengar å tjene når avfallet blir prisa på vekt. På kjøken, anretning, kontor og romavdeling, blir alt sortert. Gjestane blir oppmoda om å hjelpe til med å sortere i konferanseavdelinga, levere brukte batteri i resepsjonen og ikkje bruke for mange handkle på romet.
I restaurantavdelinga er det kjøpt inn nye bord for å unngå bruk av dukar. Ei stor besparing i pengar og miljø.

Hotellsjef Jenny Førde Aarskog må ved alle kjøp sikre at det er eit svanemerka kjøp. Ofte kan det vere vanskeleg å finne miljømerka alternativ, men ho kan no stolt vise til at alt av produkt til reinhald og vedlikehald er miljømerka.

Svanen har også fokus på økologisk framstilt mat, fair-trade produkt og varer garantert framstilt utan utnytting/barnearbeid. Ved Nordfjord Hotell er alt dette pr. idag ivareteke og vertskap og tilsette kan vise til sitt samfunnsansvar innan dette feltet.

Det er eit mål i seg sjølv å få sertifiseringa, men svanen er no ein del av strategiar og prosessar ved hotellet. Årvisst vil det bli sett nye og meir ambisiøse mål for at hotellverksemda skal ivareta sitt miljøansvar.

Målingar i tida frametter vil gi svar på kva verksemda kan tjene innatt av investeringane i form av reduserte kostnadar til avfall, energi, vatn osv.

Våren 2012 har Nordfjord Hotell delteke i Innovasjon Norge og PWC sitt store samfunnsansvarprosjekt. Det er grunn til å tru at vår region kan bli ein foregangsregion på mange av dei felta som femner dette temaet.