Tilbage til blog oversigten
tirsdag 13. december 2016 kl. 11:16
Overtek Bryggen Hotell
Overtek Bryggen Hotell

Frå 1.januar 2017 overtek Nordfjord Hotell Drift AS også drifta av Bryggen Hotel Nordfjord.  Tilsaman tilbyr dei to hotella 100 rom med tilhøyrande møtefasilitetar for 200 personar.  For meir informasjon kontakt Direktør Tomas Perers, tlf. 99 47 87 49