Prisar i Badehuset


Dagskort

SPA og fitness-senter. Inkluderar bruk av alle fasilitetar samt at du får håndkle og dusjsåpe.

Nok 295,- per dag


Månadskort

SPA og fitness-senter. Inkluderar bruk av alle fasilitetar samt at du får håndkle og dusjsåpe.

Nok 990,- per månad


Årskort

SPA og fitness-senter. Inkluderar bruk av alle fasilitetar samt at du får håndkle og dusjsåpe.

Nok 5250 per år

 

___________________________________________

 

Gyldighet

Årskortet er personlig og kan kun nyttast av personen som er namngjeven. Overskridelse av dette kan medføre inndragning av årskort og/eller utestenging utan kompensasjon.