Restaurant

Ved Nordfjord Hotell har ein ambisjon om å ha beste kvalitet på maten.  Her skal du få smaken av Nordfjord. Vi brukar store ressursar på å setje saman det rette teamet som skal ha ansvar for dette.

Menyane er farga av det naturen byr fram gjennom året, fisk, skaldyr, lam, hjort, grønsaker, frukt og bær. Lokale mattradisjonar er høgt skatta på eit kjøken med kokkar frå fleire land.

Hos oss får du får du kortreist mat med langreist inspirasjon.

Velkommen og velbekomme.

Eller ring på 
57 86 33 33

 - 227,8 KB

 - 235,7 KB

 - 254,1 KB